Chandan kanya Yojana

चंदन कन्या योजना Chandan kanya Yojana

चंदन कन्या योजनेतून मुलींच्या लग्नाला व शिक्षणासाठी मिळतील 10 ते 15 लाख रुपये.

सविस्तर माहिती.

महाराष्ट्र सरकारने चंदन उत्पादक शेतकरी संघ यामध्ये Chandan kanya Yojana चंदन कन्या योजनेमार्फत चंदन कन्या हा उपक्रम राबवत आहे. चंदन कन्या योजनांमध्ये शेताच्या बांधावर तुम्ही 100 झाडांची लागवड करून तुम्ही 12 वर्ष त्या झाडांची देखबाल सांभाळ केल्यावर मुलींच्या शिक्षणासाठी तुम्हाला तसेच लग्नासाठी एक  रकमी 10 ते 15 लाख रुपये मिळतील.

चंदन कन्या योजनाचे फायदा व सुविधा.

चंदन कन्या योजनांमध्ये सहभागासाठी प्रक्रिया

(1) मुलीच्या नावाने लागवडीसाठी कमीत कमी 100            चंदन झाडे तालुकास्तरावर रोपे मिळतील.

(2) मुलीचे आधार कार्ड नोंद करावे लागेल.

(3) चंदन लागवडीसाठी तुम्हाला मोफत मार्गदर्शन दिल्या        जाणार आहे.

(4)  लागवडीनंतर एक वर्षाने तुम्हाला जन्माचा दाखला           द्यावा लागेल. तसेच चंदन झाडांची नोंद      सातबार्यावर   नोंद घेण्यासाठी तुम्हाला कुठलाही शुल्क आकारला जाणार नाही. त्याची मोफत नोंद होणार आहे.

(5) मुलींच्या वडिलांचे आधार कार्ड द्यावे लागणार.

(6) झाडांची पूर्ण वाढ झाल्यानंतर त्याची तोडणी व       वाहतूक परवाना काढण्यासाठी मोफत परवानगी दिली     जाणार आहे.

(7) चंदन कन्या योजना नोंदणीसाठी सामाजिक वनीकरण विभागाच्या तसेच कार्यालयात नोंदणी करावी लागणार. तसेच चंदनाचे झाड बांधावरती लागवडीसाठी तुम्हाला शुल्क 6500 रुपये असलेले अनुदान योजनेचा फायदा घेण्यासाठी तुम्हाला माहिती दिली जाणार आहे.

चंदन कन्या योजना फ्रॉम

चंदन कन्या योजनेतून Chandan kanya Yojana तुम्ही लागवड केलेल्या झाडांची महाराष्ट्र सॅंडल ग्रॉवर फॉर्म प्रोडूसर कंपनी मार्फत बाजारभावाने विक्री करण्यासाठी परवानगी मिळते.

चंदन कन्या योजना

चंदन कन्या योजना फ्रॉम साठी तुमचे नाव किमान तालुक्यामधील वीस शेतकऱ्यांनी नोंद केलेल्या तालुक्‍यात तालुका स्तरावर रोपे दिली जाणार आहेत. स्वतः तुमच्या मुलीचे किंवा भाचे पुतणे. चे नातीचे. फक्त 20 झाडे जर व्यवस्थित तुम्ही त्या झाडांची सांभाळणे व्यवस्थित केली तर तुम्हाला त्या झाडापासून 10 ते 15 लाख रुपये उत्पन्न मिळू शकते.

तुम्ही ऑनलाईन पद्धतीने मेसेज सुद्धा करू शकता.7038443333 या क्रमांकावर मेसेज करून तुम्हाला माहिती मिळू शकते.

तसेच तुम्हाला खाली दिलेल्या लिंक वर सुद्धा क्लिक करून संपूर्ण चंदन कन्या योजनेबद्दल माहिती मिळू शकते. तुम्ही खाली दिलेल्या लिंक ला क्लिक करून माहिती मिळवा.

  1. WWW .Chandankanya.com

चंदन कन्या योजनेबाबत Chandan kanya Yojana सामायिक प्रश्न खालील प्रमाणे.

1 चंदन कन्या योजना महाराष्ट्र शासन किंवा केंद्र शासन राबवित आहे का? त्याचा जीआर आहे का? नाही चंदन कन्या योजना महाराष्ट्र चंदन उत्पादक संघ महाराष्ट्र सेंट्रल गोवर फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी मार्फत लोकसहभागातून राबवल्या जात आहे आम्ही ज्या सुविधा व माहिती मार्गदर्शन आमच्या शेतातील लागवड करून व्यापारी चंदन शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्या सुविधा मुलीच्या भविष्याचा विचार करून बांधावर ती चंदन लागवड करून इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी सामाजिक जबाबदारी म्हणून महाराष्ट्र सॅंडल ग्रोवर फ्रॉम प्रोडूसर कंपनी ही योजना राबवत आहे.

2 चंदन लागवड करणे यासाठी शासनाचे काही अनुदान आहे का?

चंदन लागवड करणाऱ्या व चंदन कन्या योजनेमार्फत चंदन लागवड करण्यासाठी अनुदान दिले जाते चंदन लागवड करणे यास महाराष्ट्र कृषी विभाग सामाजिक वनीकरण आणि महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन व औषधी वनस्पती मंडळ यांच्या लागवड अनुदान योजना आहेत या योजनेत सहभागी होऊन अनुदान मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र सॅन्डल ग्रोवर फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी आपल्याला सहकार्य करेल.

3 चंदन लागवड करणे व त्याची तोडणे करणे हे कायदेशीर आहे काय?

चंदन लागवड करणे व तोडणी करणे हे संपुर्ण कायदेशीर आहे चंदन लागवड केल्यास आपल्या शेतजमिनीच्या सातबारावरील इतर मालमत्ता हक्कात आपण लावलेल्या चंदन झाडाची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. या नोंदीच्या आधारे चंदन झाड तोडणे योग्य झाल्यास वन विभागाकडून रीतसर अर्ज करून तोडणी व वाहतूक परवाना मिळवता येतो.

4 तसेच नैसर्गिक संकट आग चोरी नापीक याबाबत चंदन झाडांचा पिक विमा सुद्धा घेता येतो.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

x