vigna mungo – असे काढा उडीद पीक, उडीद लागवड व व्यवस्थापन 2021

कोणत्याही पिकाचे चांगले उत्पन्न घेण्याकरिता आपल्याला खालील गोष्टींची आवश्यकता असते शेत जमिनखरीप हंगामातील उडीद ( vigna…

x